O svobodě Skythů

Tagged:

Skythové byli kočovným národem a od Herodota, řeckého historika, si vysloužili obdiv kvůli svobodě, kterou plnými doušky užívali. V čem spočívala tato svoboda? Neměli měst, ani hradeb, ale svůj domov si všude vozili s sebou. Půda a dům z cihel, na nichž lpíme, jsou ve skutečnosti okovy. Zaměstnání, které potřebujeme k životu, nám nedovoluje osedlat koně a svištět údolím a horami. Tolik věci nás svazuje k místu. Pro tak málo jsme ochotni se vzdát svobody.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (3 votes)