Aischylos: Prométheus

Děj: Na začátku přikovává P. ke skále Hefaistos; povzbuzuje ho k tomu moc a síla Diova – P. lká nad svým osudem, neboť kdysi Diovi pomohl, ale on teď, jak zdá, se zapomněl
- starý Okeános mu chce pomoci, ale P. ho od té myšlenky odvrací -> nechce ohrozit nikoho dalšího, sbor Okeánoven pláče
- na scénu vstupuje Íó, které P. prorokuje, že její dávný potomek ho nakonec osvobodí
- končí konfrontací s Hermem, jemuž P. nechce prozradit další Diův osud a ten na něj za trest posílá orla, aby mu vykloval játra, P. se ale před mocným Diem přesto neskloní

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (2 votes)