Vláda

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Špatní politici včera a dnes

„Dobrý den! Vítám vás na palubě letadla. Usaďte se pohodlně ve svých sedadlech, personál vám za okamžik rozdá hlasovací lístky,“ seznamuje jedna z letušek pasažéry s politikou své společnosti. „Pilota si dnes můžete vybrat z pětice kandidátů,“ doplňuje. Cestující přemýšlejí, jestli by měl letadlo pilotovat spíše František Novák, učitel, nebo Eliška Černá, lékařka. V palubních volbách nakonec vítězí právník Jan Šimek a jde zaujmout své místo v kokpitu.

Cicero: O věcech veřejných

Spis De re publica, neboli O věcech veřejných, od Marka Tullia Cicera, nám může na mnohých místech připomínat Platonovu Ústavu. Cicero čtenáře seznamuje se svým pohledem na státní zřízení a dochází k závěru, že nejlepší je to zřízení, které v sobě nese prvky monarchie, aristokracie a demokracie zároveň. První dvě knihy probírají jednotlivé typy ústav a oslavují ústavu římskou. Další dvě knihy pojednávají o principech spravedlnosti ve státě a o mravním stavu společnosti. Třetí dvojice o výchově a o ideálních politicích.

Spis je bohužel dochován jen z části na tzv. palimpsétu (znovu popsaný kodex). Samostatně byl tradován spis, který byl závěrem šesté knihy, pod názvem Scipiónův sen.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (6 votes)

Cicero: Znárodnění je katastrofou pro stát

Když stát násilně přebírá majetek proti vůli vlastníků, nazýváme to znárodnění. Náš vlastní stát zasáhlo znárodňování přesně před jednašedesáti lety, v roce 1948, když se moci chopili komunisté. V historii to však nebyl ojedinělý případ, kdy stát zkonfiskoval majetek ve prospěch většiny. Už v době starověkého Říma předkládalo zákony o rozdělení soukromého majetku mnoho populistických politiků. Řečník a politik Cicero ale takovéto návrhy zákonů tvrdě odsuzoval.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (8 votes)

Cicero o válce a ctnosti

Válka dává prostor změnám, ukazuje hranice lidských možností, odhaluje, co se skrývá v našem nitru. Ve starověku kladli lidé velký důraz na čest, a to jak v době míru, tak během války. Například Cicero, řečník i filosof starověkého Říma, ve svém spise „O povinnostech“ popsal mnoho příkladů statečnosti a ctnosti během války, příkladů, ze kterých by se mohl poučit i moderní člověk.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (11 votes)

Antoniovo a Octavianovo spojenectví

Mladý Octavianus, adoptivní syn Gaia Julia Caesara, po jeho zavraždění usiloval o naplnění poslední Caesarovy vůle, v níž ho jmenoval svým dědicem. V cestě mu stál Marcus Antonius, který mu bránil ujmout se dědictví, snad proto, že se obával ztráty moci. Tohoto sporu využil římský senát, který použil Octaviana  ke zničení pro ně obávaného Antonia, neboť Octaviana podporovaly legie bojující kdysi pod Caesarem a střetl se s ním u města Mutiny. Senát poslal spolu s Octavianem konzuly Pansu a Hirtia, aby bojovali s Antoniem. Pansa i Hirtius Antonia přemohli, avšak v bitvě zemřeli Ještě než Pansa zemřel na následek zranění, nechal si zavolat Octaviana a řekl mu:

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (9 votes)

Solón (asi 635-555 př. n. l.)

Athénský politik, zákonodárce a básník Solón se narodil v jedné z nejvznešenějších athénských rodin, která svůj původ odvozovala až od mýtického krále Kodra, zakladatele města. Jeho otec, Exékéstidos, však jměním patřil pouze ke středním vrstvám obyvatelstva, neboť údajně značnou část majetku vynaložil na dobročinné účely a dary.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.7 (3 votes)

Brutova řeč k lidu

 Několik dnů poté co Brutus a Cassius zabili božského Caesara a Antonius vedl v senátu spory zda Caesara prohlásit za tyrana a omilostnit vrahy,  rozhodli se Brutus a Cassius jít na Kapitol a promluvit k davu. 

 

Když se Brutus a Cassius dozvěděli, co se stalo, vyslali vyjednávače mezi lid a vyzývali jej, aby přišel na Kapitol. Vzápětí se tam shromáždil početný dav a Brutus k němu promluvil takto:

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.4 (5 votes)

Caesarova cesta k moci

Gaius Iulius Caesar - nejznámější postava starověkého Říma. Mnohdy opěvován i haněn. Ačkoli rozpad římské republiky probíhal v různých fázích už od dob bratrů Gracchů a Livia Drussa, byl to právě Caesar, který spustil zrod impéria.

I Caesar využil společenských nepokojů zapříčiněných pozemkovou reformou k tomu, aby získal moc. Caesar se snažil natolik získat oblibu u lidu, až se z toho zadlužil a jeho věřitelé požadovali své peníze nazpět. Poté, co je uchlácholil, vyrazil jako praetor do Hispánie. Místo toho, aby se zabýval úředními povinnostmi, útočil na nepodrobené Ibery, obohacoval se na kořisti, takže se stal velmi bohatým.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.2 (6 votes)
Syndikovat obsah