Války

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Caesarovy preventivní údery

V těchto dnech se opět vracím k Iuliu Caesarovi a k jeho zápiskům o válce galské. Nejen že vynikal jako výborný stratég, ale také i jako spisovatel. Své zážitky a zkušenosti popisuje natolik živě, že i po dvou tisících letech vás v táhnou do děje.

Caesar se ocitl v Gálii ve chvíli, kdy se galské kmeny začaly různě přeskupovat v rámci získávání nových úrodných polích. Tyto kmeny tlačily na jiné galské kmeny spřátelené s římským národem. Caesar musel na stěhování kmenů reagovat, pokud Řím nechtěl, aby se v budoucnu Galové nezačali hrnout i do Itálie.

Obléhání Pergama (190 př. n. l.)

Po porážce Kartága se stal Řím dominantní silou západního středomoří. V Řecku bylo nejmocnější Makedonské království, značný vliv měly ale i Achájský (jiho-západní Řecko) a Aitólský spolek (střední Řecko). V Malé Asii figurovali věrní římští spojenci: Pergamské království vedené Euménem a pak Rhodská republika se silnou flotilou. Pergamské království leželo na západě Anatólie (Malá Asie).

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (5 votes)

Strava v římské armádě

Jednou z největších starostí římského velitele na tažení byla nutnost udržovat armádu adekvátně zásobenou. I v době míru vyžadovalo zásobování armády v jejích posádkách značné úsilí. Standardní součástí vojákova platu byly srážky za jeho jídlo, a bylo důležité, jak pro morálku, tak pro zdraví a efektivitu armády, aby byly skutečně vydávány odpovídající příděly. Literární zdroje naznačují, že hlavními složkami armádní stravy bylo: obilí (obvykle pšenice), maso (především slanina), sýr a kyselé víno (ACETUM), ne "skutečné" víno (vinnum), často zelenina a také luštěniny. Bylo spočteno, že každý římský voják spotřeboval ročně cca třetinu tuny obilí a to že potřebovalo cca 0,4 m3 místa v sýpce. Caesar, když hovoří o zásobách jídla, vždy používá slovo FRUMENTUM.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (19 votes)

Lucius Antonius (1. stol. př. n. l.)

Ačkoli byl mladším bratrem triumvira Marka Antonia, byl stoupencem římské republiky. Postavil se proti Octavianovi, když nespokojení italští rolníci přicházeli o své pozemky, které byly věnovány vojákům triumvirů.

O jeho životě moc nevíme, snad jen to, že v roce 50 př. n. l. se stal Lucius Antonius kvestorem, v roce 44 př. n. l. se stal tribunem lidu a v roce 41 př. n. l. se stal konzulem společně Publiem Serviliem Vatiem.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (6 votes)

Dobytí maloasijského města Xanthos Brutem

Když v Římě propukla občanská válka mezi triumviry a Brutem a Cassiem, nebyla to pouze římská krev, která byla prolévána. Občanské války se zúčastnilo mnoho národů, které stály na jedné či druhé straně a statečněji bránily své spojence. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (3 votes)

Kyzičtí v Mithridatově válce (88 – 84 př. n. l.)

Římský vojevůdce Lucullus odřízl Mithridata od zásobování jeho vojska a Mithridates hledal jiný způsob  jak ho  znova zásobovat. Domníval se, že když obsadí  Kyzikos u Marmarského moře, obnoví znovu jeho zásobování. 

Ačkoli Mithridates město dobýval nebyl schopen město získat. Pokusil se  město obléhat, ale dlouhé a bezvýsledné obléhání Mithridatovi způsobovalo, že mu docházely zásoby. V jeho táboře se následkem nedostatku potravy a rozklad  mrtvol rozmáhali všeliké infekce. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.3 (6 votes)

Viriathus

V době kdy se moc Říma začala upevňovat a expandovala stále silněji do západní Iberie (dnešní Portugalsko), objevil se v tomto kraji hrdina, který by spíše patřil do hómérských hymnů než do skutečné historie. Řím byl v druhé polovině druhého století velmocí, která ovládala velkou část antického světa a žádná jiná velmoc se již nemohla s Římem měřit. A přesto se objevil Viriathus z Lusitánie, který po osm let v letech 147-139 př.n.l. vedl osvobozenecký boj proti Římanům.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (3 votes)

Lucullus - umění skončit v čas

Lucullus (118-56 př.n.l.) byl konzulem v Římě a byl na straně Sully. Jeho jediné štěstí, že se nezapletl do občanských válek bylo, že vedl válku na Východě proti Mithridatovi. Vydobyl velká vítězství pro římskou říši a kdyby nebylo Pompeia, který se zasloužil o to, že ho z této války Řím odvolal, možná, že by i položil na kolena Peršany. Byl znám svou mírumilovností vůči dobytým územím a městům, kterým pomohl finančně znovu obnovit.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)
Syndikovat obsah