Řím

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

- název díla pochází od jeho ústředního motivu-> proměn člověka ve zvíře, rostlinu, nesmrtelnou bytost, či přírodninu

- obsahuje skoro 250 básní, zpracovávajících nejslavnější řecké a římské báje. O. je řadí chronologicky – začíná změnami, ze kterých vynikl z dávného chaosu svět a končí přeměnou Caesara v kometu a modlitbou k Augustovi.

- obsah je rozmanitý; líčení jasné, názorné, živé; významnou roli hraje rétorika (dlouhé monology)

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.6 (5 votes)

Matka bohů v druhé punské válce

 Matka bohů, nazvaná Kybelé, která byla uctívaná v Malé Asii, se dostala do Říma během druhé punské války. Kněží této bohyně se nazývali galli, kteří byli kleštěnci a byli označování ženským názvem gallae. Kult se projevoval silnou extázi, kdy během obřadů mnoho mužů bylo zasaženo šílenstvím a mnozí z těch, kteří se přišli jen podívat, odhodili šaty, vstoupili velkým křikem doprostřed a pozdvihli meč. Pak se v extázi vyklestili, běželi městem a v rukou nesli své uřízlé přirození.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 votes)

Císař Severus Alexander a jeho vztah ke Kristu

 Tento císař původem Syřan vládl v letech 222-235 n.l. Jeho vláda byla poměrně klidná, zvláště když ji srovnáme s předešlými císaři. Co mne překvapilo u tohoto císaře byla jeho náboženská tolerance. Nejenže měl ve své svatyňce vedle obrazů císařů i Krista, ale dokonce chtěl vystavit Kristu chrámu. Haruspikové však na základě zkoumání zvířecích útrob císaře odradili, protože by všichni začali uctívat Krista a ostatní chrámy by zůstaly prázdné. Údajně prý nechal odstranit z chrámu i sochy, což měl také udělat kdysi i Hadrianus.

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Avidius Cassius (r. 175)

Tento můž by zcela jistě něměl upadnout do zapomění, protože ho pokládám za velkého Římana, ačkoli byl také znám svou přísností až krutostí vůči armádě, které velel. 
Pocházel z rodu Cassiů, kteří se účastnili spiknutí proti Caesarovi. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 votes)

Lucullus - umění skončit v čas

Lucullus (118-56 př.n.l.) byl konzulem v Římě a byl na straně Sully. Jeho jediné štěstí, že se nezapletl do občanských válek bylo, že vedl válku na Východě proti Mithridatovi. Vydobyl velká vítězství pro římskou říši a kdyby nebylo Pompeia, který se zasloužil o to, že ho z této války Řím odvolal, možná, že by i položil na kolena Peršany. Byl znám svou mírumilovností vůči dobytým územím a městům, kterým pomohl finančně znovu obnovit.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Fabius Maximus - od zdrženlivosti k vítězství

Fabius Maximus v dětství působil na svrtevníky jako pomalý a líný mladík, ale právě tyto vlastnosti dopomohly k tomu, že se stal jedním z nejznámějších římských vojevůdců. Tak mne také napadá jedna filosofická úvaha. Každá vlastnost je jako mince - má dvě strany. Statečnost se dá vyměnit za nerozumnost, strach za opatrnost, pýcha za sebejistotu, zdrženlivost za liknavost. Jestli je ta která vlastnost dobrá neurčují lidé, ale okolnosti.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3 (2 votes)

Sulla

Pocházel z patricijské rodiny, ale jeho otec byl vyloučen ze stavu senátorského, když se zjístilo, že má více stříbra než se mohlo vlastnit. 
 Sulla byl lidový člověk. Nejvíce miloval komedianty, se kterými trávil mnoho času. Samozřejmě, že mu to mnozí vyčítali pro jeho postavení, ale v dokonalosti je vždycky část nedokonalosti a to právě činí dokonalost dokonalou 
Byl velkým milovníkem nejen žen, ale také i mužů. Měl vztah s bohatou ženou, která měla lehké mravy a když zemřela z lásky k němu mu přenechala celý svůj majetek. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 1 (2 votes)

Marcus Crassus

 Crassus byl asi nejvíce znám tím, že uhasil spartakovo povstání a poslal Hádovi římské legie v bitvě u Karrh. Potlačeni vzpoury v Itálii mu spíše spadlo do klína, protože se v té době nenacházel v Itálii žádný vojevůdce. Pompeius i Caesar byli totiž mimo Itálii. Až ke konci vzpoury se objevil v Itálii Pompeius a zničil v podstatě prchající otroky. Ale o tom bych nechtěl dnes psát.
Otec Marca byl Censor a protože vyrůstal v domě svých dvou bratrů kde se střídmě požívala strava, nesl si tento zvyk po celý život.

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Syndikovat obsah