Řecko

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Indičtí brahmáni a Alexander Veliký

 Když byli indičtí brahmáni zastiženi Alexandrem na louce pod širým nebem, nedělali před jeho zraky nic jiného, než stále jen dupali nohama do země, na které stáli.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.3 (7 votes)

Periandros z Korinthu (665-585 př. n. l.)

Druhý korintský tyran (625-585), syn Kypselův. Rozporuplná osobnost, která ač proslula mnoha zajímavými výroky a pokrokovými zákony (v nichž například  zakazuje otroctví a prostituci), byla známá také svou drsnou až sadistickou povahou. Jeho chování v nejednom případě vykazuje známky těžší formy schizofrenie. Zřejmě proto ho opomíjí i Platón ve vlastním výčtu Sedmi mudrců a místo něj uvádí chénského Mysóna.

Periandrův rodinný život nebyl zrovna šťastný: prý dokonce udržoval poměr s vlastní matkou a svou ženu Melissu v záchvatu zlosti sám zabil. Ukázal se pak ještě navíc jako lakomec, když jí dal pohřbít bez šatů. Jenže její duch, zdá se, si vše pamatoval; Hérodotos o tom vypráví takto:

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Válka žab a myší (Batrachomyomachia)

Úžasná parodie Iliady přičítaná ve starověku rovněž Homérovi. Vznikla ovšem pravděpodobně až v 5. stol. př. n. l v Athénách.

Děj: Myšák Drobtolov pije vodu z tůně – připluje k němu žabí král Nadmuchřtán, syn Bahnomila a Vodoslavy, a zve ho k návštěvě svého sídla. Myšák mu vleze na záda a plují. Jakmile se myšák octne na vodě, strachy vzývá bohy a chce zase na břeh. Před dvojicí se znenadání ukáže vodní had -> žabák se potopí a nechá myšáka utopit. Jeho poslední slova:

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (9 votes)

Athéňan Aristión

Na začátku římské války s Mithridatem se Mithridates snažil získat spojence z různých stran a neopomenul ani Řecko. V roce 88 př.n.l. napadl a dobyl Délos, malý ostrov ve Středozemním moři uprostřed Kyklad, který odpadl v té době od Athéňanů, a kde bylo středisko boha Apollona s jeho chrámem a s pokladnicí attického spolku. Ostrov pak předal zpět Athéňanům, čimž si je získal na svou stranu  a po jistém Aristiónovi poslal Athéňanům i posvátný poklad z Délu. Aristión, filosof politik, však poklad využil k získání moci v Athénách. Ačkoli byl stoupencem Epikúrovy filosofie, dal hned po převzetí moci zabít část Athéňanů kvůli římskému smýšlení a další část poslal Mithridatovi. Za dva roky však Sulla obléhal Athény a Aristióna zabil. 

Cheilón ze Sparty (asi 640-550 př. n. l.)

Vojenský reformátor a efor Cheilón, byl prý stručný v řeči ale výmluvný svým umem. Tvrdil například, že mezi ctnosti muže patří předvídat budoucnost, pokud je dosažitelná rozumovou úvahou. O jistém lakónském ostrově v Kythérách, když rozpoznal jeho strategickou polohu, řekl: „Kéž by nebyl vůbec vznikl, nebo kdyby se byl potopil hned jak vznikl!“ a opravdu se časem tento malý kousek země stal Sparťanům příčinou mnoho potíží...

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (4 votes)

Aischylos: Prométheus

Děj: Na začátku přikovává P. ke skále Hefaistos; povzbuzuje ho k tomu moc a síla Diova – P. lká nad svým osudem, neboť kdysi Diovi pomohl, ale on teď, jak zdá, se zapomněl
- starý Okeános mu chce pomoci, ale P. ho od té myšlenky odvrací -> nechce ohrozit nikoho dalšího, sbor Okeánoven pláče
- na scénu vstupuje Íó, které P. prorokuje, že její dávný potomek ho nakonec osvobodí

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (2 votes)

Sedm mudrců

V  řečtině hoi hepta sofoi (= sedm moudrých), byla skupina učenců, myslitelů a státníků, kteří žili na přelomu  7. a 6. století př.n.l., a kteří prosluli mnohými zajímavými činy a výroky, z nichž se nejlepších sedm dostalo až na zeď slávy delfského Apollónova chrámu.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.3 (3 votes)

Mysón z Chén (kolem r. 600)

Mysón byl údajně soukromým učencem a stranil se lidí. Proto se podle Diogena Laertia také nikdy nikdy nestal slavným.  Vyprávělo se, jak Mysón stál osamocen na tržišti a vesele se smál. Když se ho pak ptali, proč se směje, ačkoli nikdo není přítomen, odpověděl, že právě proto.

Delfská Pýthie ho označila za muže ještě chytřejšího než byl Anacharsis, když překvapenému Skythovi přednesla tyto verše:

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Syndikovat obsah