Křesťanství

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Klement Alexandrijský: Pobídka Řekům

Klement Alexandrijský (kolem 150 - 215) byl nejvýznamnějším z křesťanských apologetů 2.-3 století

V mládí se horlivě zabýval platónskou filosofii. Pak se ale obrátil ke křesťanství a odešel z Athén, aby se učil u významných křesťanských učitelů v Řecku a Itálii. Nakonec se usadil v egyptské Alexandrii, kde se učil u Pantaina Alexandrijského, představitele křesťanské alexandrijské školy. Když se po Pantainově smrti rozhodovalo kdo bude jeho nástupcem, stal se kvůli své vzdělanosti adeptem na představitele školy a v roce 200 byl nakonec vybrán.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.8 (8 votes)

Nerozumná rozhodnutí "Velikého" Konstantina

Rozpad římské říše zapříčinilo několik faktorů, kterým se mohla vyhnout. První faktor vidím v nerozumném opatření císaře Konstantina Velikého (272 - 337 n. l.), který umožnil barbarům pronikat na římské území. Předtím totiž císař Diocletian po celé délce římských hranic, nechal budovat města, tábory a tvrze, ve kterých byly umístěny veškeré vojenské síly, které barbarům znemožňovaly proniknout na římské území. Kdekoli chtěli barbaři proniknout, museli se potýkat se silným odporem. Konstantin narušil bezpečnost, když větší část vojsk stáhl z hranic a přesunul je do měst, která jejich pomoc nepotřebovala. Kraje ohrožované barbary byly zbaveny ochrany a naopak pokojná města byla vydána drancování vojáků, v důsledku čehož se vylidnila.

Co by se stalo, kdyby…křesťanství zůstalo sektou

Flavius Claudius Julianus, římský císař, křesťany zván „Odpadlík“, je zcela určitě osobností, která má své místo na vrcholku starověkých dějin. Ačkoli v dětství dostal křesťanskou výchovu, od křesťanství odpadl, přiklonil se k novoplatonismu a snažil se provést náboženské a sociální reformy. Ty však kvůli předčasné smrti nedokončil. Co by se však stalo, kdyby se mu je dokončit podařilo?

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (18 votes)

Plinius mladší o křesťanech

 Na konci Pliniových dopisů se nachází jeden list adresovaný císaři Trajánovi. Ptal se ho, jak má jednat s těmi, kteří vyznávají křesťanskou víru. Zdá se, že na začátku druhého století našeho letopočtu se v Bythínii, kde byl Plinius císařským legátem, celkem křesťanství šířilo, ale nebylo státem povoleno. Plinius při výsleších postupoval tak, že se třikrát zeptal "provinilců" zda jsou křesťané a pokud nezapřeli, byli odsouzeni k smrti. Stačilo, aby vás někdo anonymně obvinil, že se scházíte s křesťany a skončili jste u výslechu.

Císař Severus Alexander a jeho vztah ke Kristu

 Tento císař původem Syřan vládl v letech 222-235 n.l. Jeho vláda byla poměrně klidná, zvláště když ji srovnáme s předešlými císaři. Co mne překvapilo u tohoto císaře byla jeho náboženská tolerance. Nejenže měl ve své svatyňce vedle obrazů císařů i Krista, ale dokonce chtěl vystavit Kristu chrámu. Haruspikové však na základě zkoumání zvířecích útrob císaře odradili, protože by všichni začali uctívat Krista a ostatní chrámy by zůstaly prázdné. Údajně prý nechal odstranit z chrámu i sochy, což měl také udělat kdysi i Hadrianus.

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Syndikovat obsah