Názory

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Je to nezaměnitelně evropské...

Tagged:

Odluka od Říma nebyla nikdy definitivní... Žádný literát, umělec, teolog, filosof a právník se nechopil brku dřív, než se sklonil nad texty doslova vyrvanými z lůna středověkých klášterů a požádal o radu staré Římany - a od poloviny 15. století stále více i Řeky...

O svobodě Skythů

Tagged:

Skythové byli kočovným národem a od Herodota, řeckého historika, si vysloužili obdiv kvůli svobodě, kterou plnými doušky užívali. V čem spočívala tato svoboda? Neměli měst, ani hradeb, ale svůj domov si všude vozili s sebou. Půda a dům z cihel, na nichž lpíme, jsou ve skutečnosti okovy. Zaměstnání, které potřebujeme k životu, nám nedovoluje osedlat koně a svištět údolím a horami. Tolik věci nás svazuje k místu. Pro tak málo jsme ochotni se vzdát svobody.

Matka nebo macecha?

Tagged:

Při četbě spisu o Věcech veřejných od římského politika Cicerona, mě oslovila myšlenka, že příroda není naše matka, ale naše macecha. Proč takové drsné vyjádření o přírodě? Příroda nás vyvrhla do života s nahým, křehkým a nepevným tělem, s duší úzkostnou v potížích, stísněnou vůči strachům, slabou vůči těžkostem, nakloněnou k rozkoším. Prozřetelnost k nám však nebyla až tolik bezcitná a vyzbrojila nás božským ohněm nadání a rozumu. Nadání a rozum nám dává obranu proti přirozenosti, jenž je dar od macechy přírody.

Cicero: Znárodnění je katastrofou pro stát

Když stát násilně přebírá majetek proti vůli vlastníků, nazýváme to znárodnění. Náš vlastní stát zasáhlo znárodňování přesně před jednašedesáti lety, v roce 1948, když se moci chopili komunisté. V historii to však nebyl ojedinělý případ, kdy stát zkonfiskoval majetek ve prospěch většiny. Už v době starověkého Říma předkládalo zákony o rozdělení soukromého majetku mnoho populistických politiků. Řečník a politik Cicero ale takovéto návrhy zákonů tvrdě odsuzoval.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (8 votes)

Kosmopolitní společnost

Svět nekončí za hranicí mého státu, ani za atmosférou země, ale začíná mezí těmi, kteří mu vdechli život. 

Indičtí brahmáni a Alexander Veliký

 Když byli indičtí brahmáni zastiženi Alexandrem na louce pod širým nebem, nedělali před jeho zraky nic jiného, než stále jen dupali nohama do země, na které stáli.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.3 (7 votes)

Vliv na demokracii

Při četbě životopisu Themistoklea (524-459 př.n.l.), athénského vůdce, který je také znám tím, že donutil k útěku z Řecka perského krále Xerxa, jsem si všiml jedné zajímavé myšlenky. Totiž lidé, kteří jsou více připoutáni k moři než k půdě, mají k demokracii o mnohem blíže. Údajně 30 athénských tyranů postavilo řečniště tak, aby byl pohled řečníka když hovořil namířen k zemi a nikoli k moři.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (4 votes)
Syndikovat obsah