Blog uživatele Dorry Majzner

Plinius mladší o křesťanech

 Na konci Pliniových dopisů se nachází jeden list adresovaný císaři Trajánovi. Ptal se ho, jak má jednat s těmi, kteří vyznávají křesťanskou víru. Zdá se, že na začátku druhého století našeho letopočtu se v Bythínii, kde byl Plinius císařským legátem, celkem křesťanství šířilo, ale nebylo státem povoleno. Plinius při výsleších postupoval tak, že se třikrát zeptal "provinilců" zda jsou křesťané a pokud nezapřeli, byli odsouzeni k smrti. Stačilo, aby vás někdo anonymně obvinil, že se scházíte s křesťany a skončili jste u výslechu.

Bratři Gracchové (2. stol. př.n.l.)

   Popravdě řečeno, nevím co si mám o těchto dvou bratrech myslet. Zda skutečně chtěli pomoci chudým lidem, anebo to byli jen populisté usilující o moc. Každopadně pomalu a neviditelně změnili ústavu aristokratickou na ústavu demokratickou. Dříve totiž řečníci na foru hovořili k směrem k senátu, ale Gracchové začali hovořit k směrem k lidu. Je také pravdou, že šlechta si přilastňovala pozemky na dobytých území a zaměstnávala na něm otroky a chudí římští občané byli bez práce.

Flaminnius a starý Hannibal - 2.stol. př.n.l.

 Je všeobecně známo, že většina Římanů přála již starému Hannibalu klid. Jen jeden člověk stále trval na tom, aby byl Hannibal usmrcen. Flaminnius který vedl válku v Řecku proti Filipu V., požadoval, aby byl Hannibal zahuben. Pro většinu Římanů však byl již Hannibal neškodný - aspoň si to mysleli. Pro Flaminnia byl Hannibal, ačkoli stár, jako doutnající oheň, který může kdykoli vzplanout. Hannibal se nacházel na sklonku svého života v Bithýnii u krále Prúsia.

Zamyšlení nad Heliogabalem

Než vyjádřím svou myšlenku, uvedu trochu kdo byl Heliogabalus. Heliogabalus byl císař po Macrianovi, který zabil císaře Bassiana, zvaného též Caracalla. Po zavraždění Caracali Macrianem se po roce vojsko naklonilo k domnělému synovi po Caracallovi, zvaného Varius Avitus a podle boha, kterého uctíval dostal přezdívku Heliogabalus. Vyznačoval se tim, že se vůbec nestaral o provincie a jak napsali staří historikové, žádný jeho otvor v těle nebyl bez poskvrny. Daleko předčil Caligulu, Nera či Domitiana. Záváděl lidské oběti podle nichž pak věštil z vnitřností.

Syndikovat obsah