Blogy

Flaminnius a starý Hannibal - 2.stol. př.n.l.

 Je všeobecně známo, že většina Římanů přála již starému Hannibalu klid. Jen jeden člověk stále trval na tom, aby byl Hannibal usmrcen. Flaminnius který vedl válku v Řecku proti Filipu V., požadoval, aby byl Hannibal zahuben. Pro většinu Římanů však byl již Hannibal neškodný - aspoň si to mysleli. Pro Flaminnia byl Hannibal, ačkoli stár, jako doutnající oheň, který může kdykoli vzplanout. Hannibal se nacházel na sklonku svého života v Bithýnii u krále Prúsia.

Zamyšlení nad Heliogabalem

Než vyjádřím svou myšlenku, uvedu trochu kdo byl Heliogabalus. Heliogabalus byl císař po Macrianovi, který zabil císaře Bassiana, zvaného též Caracalla. Po zavraždění Caracali Macrianem se po roce vojsko naklonilo k domnělému synovi po Caracallovi, zvaného Varius Avitus a podle boha, kterého uctíval dostal přezdívku Heliogabalus. Vyznačoval se tim, že se vůbec nestaral o provincie a jak napsali staří historikové, žádný jeho otvor v těle nebyl bez poskvrny. Daleko předčil Caligulu, Nera či Domitiana. Záváděl lidské oběti podle nichž pak věštil z vnitřností.

Syndikovat obsah