Blogy

Jeden den ve starých Athénách

Na athénském tržišti je dnes k ránu větší ruch než obvykle. Lidé volají, smějí se a shromažďují kolem prazvláštního mužíčka ve špinavém a roztrhaném plášti. Muž se pravou rukou opírá o hůl, v levé nese rozsvícenou lucernu, prodírá se davem a volá: „Hledám člověka, hledám člověka!“ 

Pocta Mercuriovi

Hermés, Římany nazývaný Mercurius, je podivný bůh. Proměnlivý jako hory, z nichž pochází. Kyllénský bůh mnoha podob a nespočetných jmen, jehož ctí zloději stejně jako mudrci. Jednou se jako čtverácký chlapec, jehož vytáčky a výřečnost umlčí každého z bohů, bez ustání poohlíží po dobrodružství a přemýšlí, co by tak komu ještě vyvedl; tu zase je bradatým starcem neskrývané mužnosti, jehož přímost neomylně vede k cíli, ať už jím je cokoli.

Sentence Symmachova

"Láska k tradičním hodnotám má neobyčejný význam. Žádáme proto o obnovení kultu (bohů) v původní podobě, v jaké po dlouhá léta prospíval římskému státu. Hlubin tajemství se nelze dopátrat jen jedním jediným způsobem."

Quintus Aurelius Symmachus

Jaký způsob hospodaření je nejlepší?

  Když se Cata staršího kdosi zeptal, jaký způsob hospodaření je nejvýnosnější odpověděl: "Dobrý chov dobytka." A co na druhém místě, zeptal se. "Dosti dobrý chov dobytka." Co na třetím místě: "Špatný chov dobytka." A co na čtvrtém místě: "Orba." A když řekl tazatel: "A co půjčování peněz na úrok?" tu pravil Cato: "A proč neřekneš hned vražda?"

Plození - věčný zápas

Žijeme i za tu cenu, že zemřeme. 

Jako v boji, kdy se muž pouští do zápasu i za cenu smrti, tak i v plození po únavné vytrvalosti za vášní následuje odpočinutí. 

Dokud žijeme, vedeme zápas, po kterém přichází odpočinutí. 

"Duše zabitých Areem jsou čistší než ty, které podlehly nemocem." - Hérakleitos

 

 

verus es!

 Co nás odděluje od boha není nesmrtelnost, ale svoboda, která nutí odpoutat se od jha otroctví.  Být svobodný a nenechat se zotročit strachem, který nám kreslí svět falešný. Svobodný vidí svět takový jaký je. Není zlý ani dobrý, protože měřítko svobodného stojí na skutečnosti věcí. Svět je tedy sporem, věčným bojem, kde horká voda chladne a studená se otepluje. 

Hybris ve Válce žab a myší

Ačkoli báseň Válka žab a myší vznikla už před dobrými dvěma a půl tisíci let, dokáže pobavit stejně dobře, jako by ji byl napsal nějaký náš současník. Válka žab a myší díky svému protiválečnému zaměření, díky ostrému a pádnému jazyku, díky morálnímu potenciálu, který v sobě skrývá, patří k opravdovým klenotům starořecké literatury. Její přečtení mne ale zároveň přivedlo k úvaze: co je vlastně tím primárním tématem, které paroduje?

Sokrates a úhel pohledu

 Za prchajícím člověkem běžel ozbrojenec a volal na Sokrata: "Zadrž ho, je to vrah!" Sokrates se však ani nehnul a pronásledovaný utekl. Ozbrojenec doběhl k filosofovi a zlostně se ho ptal: "Proč jsi toho vraha nezadržel?" "Vrah? Co tím myslíš?" odpověděl mu Sokrates. "To je otázka?

Syndikovat obsah