Blogy

Je to nezaměnitelně evropské...

Tagged:

Odluka od Říma nebyla nikdy definitivní... Žádný literát, umělec, teolog, filosof a právník se nechopil brku dřív, než se sklonil nad texty doslova vyrvanými z lůna středověkých klášterů a požádal o radu staré Římany - a od poloviny 15. století stále více i Řeky...

Špatní politici včera a dnes

„Dobrý den! Vítám vás na palubě letadla. Usaďte se pohodlně ve svých sedadlech, personál vám za okamžik rozdá hlasovací lístky,“ seznamuje jedna z letušek pasažéry s politikou své společnosti. „Pilota si dnes můžete vybrat z pětice kandidátů,“ doplňuje. Cestující přemýšlejí, jestli by měl letadlo pilotovat spíše František Novák, učitel, nebo Eliška Černá, lékařka. V palubních volbách nakonec vítězí právník Jan Šimek a jde zaujmout své místo v kokpitu.

O svobodě Skythů

Tagged:

Skythové byli kočovným národem a od Herodota, řeckého historika, si vysloužili obdiv kvůli svobodě, kterou plnými doušky užívali. V čem spočívala tato svoboda? Neměli měst, ani hradeb, ale svůj domov si všude vozili s sebou. Půda a dům z cihel, na nichž lpíme, jsou ve skutečnosti okovy. Zaměstnání, které potřebujeme k životu, nám nedovoluje osedlat koně a svištět údolím a horami. Tolik věci nás svazuje k místu. Pro tak málo jsme ochotni se vzdát svobody.

Nalezení všech účelů a smyslů

Tagged:

Lidská mysl, pátrajíci po smyslu své existence, se stala otrokem svého
úkolu natolik, že sama sebe určila svým hledáním pravdy jako cosi
bezesmyslného, prázdného samo o sobě. Něco, do čeho musí být smysl
teprve vložen, prázdná nádoba. Ale Vy, kdož nejste tyto prázdné dunící
nádoby vyzdobující svůj vnějšek symboly vyhadřující jejich pasivitu
vůči osudu a samy sebe plní dekadentními miso-sofiemi: Buďte smyslem,

Matka nebo macecha?

Tagged:

Při četbě spisu o Věcech veřejných od římského politika Cicerona, mě oslovila myšlenka, že příroda není naše matka, ale naše macecha. Proč takové drsné vyjádření o přírodě? Příroda nás vyvrhla do života s nahým, křehkým a nepevným tělem, s duší úzkostnou v potížích, stísněnou vůči strachům, slabou vůči těžkostem, nakloněnou k rozkoším. Prozřetelnost k nám však nebyla až tolik bezcitná a vyzbrojila nás božským ohněm nadání a rozumu. Nadání a rozum nám dává obranu proti přirozenosti, jenž je dar od macechy přírody.

O dětech starých i nových

Tagged:

Když Věčně Živý pomalu kráčel za Obzor, ještě jednou ohlédl aby spatřil své poslední potomstvo. Viděl, jak za ním běží dav těch, kteří jej ještě mohli spatřit. Hrozivě mávali zbraněmi, z posledních sil se jej ještě snažili dohonit a hlasitě jej proklínali: “Táhni ty zloději našich duší! Táhni ty nenasytný žroute! Vlastním synům jsi odtrhl od úst, abys alespoň zčásti nasytil svůj neukojitelný hlad! Táhní ty zloději Světla!” Blázni. Myslí si že když Světlo od nich odchází, že je jim kradeno.

Solón o Řecích

K solónovké legendě patří i výrok, kterým Solón údajně odpověděl na slova egyptského kněze "Solóne, Solóne, vy Řekové jste stále děti a není starého Řeka" slovy: "Řekové vše přijímají a hned to činí krásnějším."

Smrt, my a antika

Tagged:

Existuje mnoho věcí, které mne na stavu naší dnešní společnosti trápí. Za nejvážnější z nich však považuji odtržení člověka přírody a od základních principů života a smrti. Žijeme uzavřeni v betonové džungli měst a o tom, co je za jejich zdmi, víme čím dál tím méně. Žijeme a pracujeme – abych tak parafrázovala Empedoklova slova – jako bychom měli žít věčně. Avšak život člověka není nekonečný, všichni jednou zemřeme.

Syndikovat obsah