• strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.

Poslední bitva římské republiky

Píše se rok 42 př. n. l. a u řeckého města Filippoi se schyluje k důležité bitvě mezi Brutem a Cassiem na jedné straně a Markem Antoniem a Octavianem na straně druhé. V této bitvě se má rozhodnout, zda Řím zůstane republikou nebo padne do rukou jedinců. V táboře republikánů rozprávějí Brutus a Cassius o své minulosti, o Caesarovi a všem, co je dovedlo až sem.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.3 (9 votes)

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce emotivní i filosofické. Popisuje poslední Sokratův den a zamýšlí se nad tím, co (ať už vědomě či nevědomě) trápí snad každého z nás, nad otázkou, jestli je smrt koncem existence člověka.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.8 (30 votes)

Lydia: báseň od neznámého římského básníka

Tagged:

Závidím vám, ó pole, i vám, ó lučiny sličné,
sličnější ještě i tím, že sličná dívka má nyní
u vás dlí a v skrytu, ach, vzdychá po naší lásce.
Vás teď Lydia vídá a s vámi si hraje má dívka,
k vám teď promlouvá ona a na vás se usmívá očky,
u vás ztlumeným hlasem se potichu cvičí v mých písních,
jindy zas zpívá u vás, co mně dřív zpívala v ucho.
Závidím vám, ó pole: vy naučíte se lásce.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.8 (4 votes)

Eleutherai (Ελευθέραι)

Eleutherai (Ελευθέραι)Eleutherai (Ελευθέραι)Eleutherai (Ελευθέραι)Eleutherai (Ελευθέραι)Eleutherai (Ελευθέραι)

Eleutherai (novořecky Elefthere, anglicky Eleutherae) bylo město a pevnost v severní části Attiky na hranici s Boiótií. Zbytky městského opevnění, které leží na 468 metrů vysokém pahorku, patří k těm vůbec nejzachovalejším v Řecku. Hradby pocházející ze 4. stol. př. n. l. jsou na některých místech skoro tři metry široké a několik metrů vysoké. Výborně se zachovalo šest strážních věží.
Cestovatel Pausaniás (2. stol. n. l.) se o Eleleutherách zmiňuje jen krátce (I, 38). Říká, že město dříve leželo v Boiótii, ale jeho obyvatelé toužili po athénském občanství a tak svou vlast připojili k Attice. Podle pověsti přispěli Eleutherší občané k zavedení Dionýsií (svátku Dionýsa) v Athénách. Do Athén totiž přinesli prastarou Dionýsovu sochu, kterou však pyšní Athéňané odmítli přijmout.

Chaironeia (Χαιρώνεια)

Chaironeia (Χαιρώνεια)Chaironeia (Χαιρώνεια)Chaironeia (Χαιρώνεια)Chaironeia (Χαιρώνεια)Chaironeia (Χαιρώνεια)

Je antické město v Boiótii, 14 kilometrů od Livadie. Zde roku 338 př. n. l. porazil Filip II. Makedonský spojená vojska řeckých městských států a ovládl Řecko. Bitva se udála na malé pláni mezi úpatím Thurionu a řekou Kefísem. Thébané, kteří spolu s Athéněny Řeky vedli, postavili nad hrobem svých padlých přes pět metrů vysokou sochu lva. Už ve starověku se socha zřítila a byla částečně pohřbena pod nánosem „věků“.
Když se o této soše na začátku 19. století doslechl turecký sultán, chtěl si ji hned nechat převést do Konstantinopole. Ale kvůli náročnosti přepravy obřích částí sochy z vnitrozemí, kde tehdy prakticky neexistovaly cesty, od svého úmyslu upustil. Socha tak zůstala v Chaironeii (dnešní výslovnost Cheronia) a na začátku 20. století byla restaurována.

Pocta Mercuriovi

Hermés, Římany nazývaný Mercurius, je podivný bůh. Proměnlivý jako hory, z nichž pochází. Kyllénský bůh mnoha podob a nespočetných jmen, jehož ctí zloději stejně jako mudrci. Jednou se jako čtverácký chlapec, jehož vytáčky a výřečnost umlčí každého z bohů, bez ustání poohlíží po dobrodružství a přemýšlí, co by tak komu ještě vyvedl; tu zase je bradatým starcem neskrývané mužnosti, jehož přímost neomylně vede k cíli, ať už jím je cokoli.

Co by se stalo, kdyby…křesťanství zůstalo sektou

Flavius Claudius Julianus, římský císař, křesťany zván „Odpadlík“, je zcela určitě osobností, která má své místo na vrcholku starověkých dějin. Ačkoli v dětství dostal křesťanskou výchovu, od křesťanství odpadl, přiklonil se k novoplatonismu a snažil se provést náboženské a sociální reformy. Ty však kvůli předčasné smrti nedokončil. Co by se však stalo, kdyby se mu je dokončit podařilo?

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (18 votes)

Delfský kalendář

Většina měst Řecka si po velkou část antiky udržovala vlastní kalendář. Nikdo přesně neví, jestli Řekové odněkud svůj kalendář převzali, či jej vymysleli sami, faktem však zůstává, že ve všech svých podobách měl stejný základ: luni-solární rok o 12 měsících po střídavě 29 a 30 dnech a jak říká Hérodotos „každé dva tři roky jeden vkladný měsíc.“

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (5 votes)
Syndikovat obsah