• strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.

Pramen Kastalia

Pramen KastaliaPramen KastaliaPramen KastaliaPramen KastaliaPramen Kastalia

Kastalský pramen v Delfách se nachází na úbočí skal Faidriad, zasvěcený byl stejnojmenné nymfě a později Músám. Kdo se z pramene napil, stal se prý básníkem nebo věštcem. Dnes je pramen pro nebezpečí pádu kamení pro turisty uzavřen. Dobrodružnému návštěvníkovi pak nezbývá nic jiného, než přelézt plot.

Archeologické muzeum v Delfách

Archeologické muzeum v DelfáchArcheologické muzeum v DelfáchArcheologické muzeum v DelfáchArcheologické muzeum v DelfáchArcheologické muzeum v Delfách

Archeologické muzeum v Delfách 2010

Delfy: tholos v ranním a podvečerním slunci

Delfy: tholos v ranním a podvečerním slunciDelfy: tholos v ranním a podvečerním slunciDelfy: tholos v ranním a podvečerním slunciDelfy: tholos v ranním a podvečerním slunciDelfy: tholos v ranním a podvečerním slunci

Jednou z nejznámějších staveb v Delfách je i takzvaný tholos. Jde o kruhový objekt neznámého určení s průměrem 13,5 metru, který pochází ze 4. století před naším letopočtem. Za jeho architekta pokládají historikové Theodora z maloasijské Fokaie. Budovu z pentelského a eleusínského mramoru původně tvořila kolonáda dvaceti dórských sloupů na obvodu a vnitřní kruhová „cella“ s deseti sloupy korintskými, do níž se vstupovalo portálem orientovaným na jih. Vnějšek stavby zdobily metopy s momentkami z bojů s Kentaury a Amazonkami.

Smrt, my a antika

Tagged:

Existuje mnoho věcí, které mne na stavu naší dnešní společnosti trápí. Za nejvážnější z nich však považuji odtržení člověka přírody a od základních principů života a smrti. Žijeme uzavřeni v betonové džungli měst a o tom, co je za jejich zdmi, víme čím dál tím méně. Žijeme a pracujeme – abych tak parafrázovala Empedoklova slova – jako bychom měli žít věčně. Avšak život člověka není nekonečný, všichni jednou zemřeme.

Leónidás a bitva u Thermopyl

Král Leónidás se stal legendou především díky své statečné smrti u Thermopyl roku 480 př. n. l., kde jen s hrstkou bojovníků dokázal vzdorovat mnohonásobné přesile. Kdo však Leonidás ve skutečnosti byl, a jaký život vedl před tím, než ho osud zavedl k Thermopylám?

Sparta, v níž se Leónidas narodil, byla velmi netypickým státem s vojenskou ústavou a správou. Obyvatelstvo spartského státu, který ostatní Řekové nazývali Lakedaimón, se dělilo do několika tříd, z nichž jen rodilí Sparťané měli plná občanská práva. Jediným zaměstnáním plnoprávných spartských občanů byla válka a obrana vlasti. Pro boj byli vychováváni, pro boj žili.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (53 votes)

Portál Antika doporučuje: Agora

Učenost ustupuje fanatismu a láska nenávisti. Španělsko-americký film Agora z roku 2009 představuje Egypt na konci 4. stol. n. l. Čím dál tím více alexandrijských obyvatel se hlásí ke křesťanství a z kdysi pronásledovaných se postupně stávají pronásledovatelé. Po získání moci křesťané fanaticky stíhají vyznavače starých kultů, Židy a prakticky všechny, kteří nesouhlasí s jejich světonázorem. Hlavní hrdinkou filmu je novoplatónská filosofka Hypatia, která svůj život zasvětila poznání a vědě. Její přesvědčení ji ovšem stojí život...

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.2 (13 votes)

Římský kalendář

Kněz si omývá ruce ve vodě. Pak přichází k oltáři, zapaluje oheň a odříká modlitbu: „Buď zdráva, Matko Vesto. Ať nás tvůj plamen stále vede k bohům. Povstaň Otče Iane, bože dobrých začátků. Povstaň dobrý Stvořiteli. Povstaň, Iane, ochránce prahu.“ „Je dokonáno,“ pronese kněz. Listopadové Kalendy jsou zde.

Starověký Řím nám nepřinesl pouze krásnou architekturu, literaturu a myšlenky, ale i něco tak samozřejmého jako je kalendář. Rozvržení našeho kalendáře a dokonce i jeho název totiž pochází právě od starých Římanů.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.9 (15 votes)

Třetí punská válka: Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno

Starý plešatý muž mlčky hledí na rozkvetlé město. Velké trhy, nádherné veřejné budovy a mnoho zbraní budí v starci obavy. Kartágo je po zdrcující porážce, od které uplynulo padesát let, opět mocné. V Catonově srdci se probouzejí vzpomínky na nekonečnou válku, ve které jako mladý sloužil. Kartágo musí být zničeno, myslí si.

Po druhé punské válce, která skončila roku 201 př. n. l., bylo Kartágo ekonomicky téměř na dně. Muselo platit vysoké reparace, jeho loďstvo bylo zredukováno na pouhých deset lodí. Obrovským zásahem do suverenity punského státu bylo i to, že mohl vést válku jen se svolením římského senátu.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.3 (28 votes)
Syndikovat obsah