Lukianos : O Peregrínově smrti

Právě tenkrát si osvojil tu prapodivnou moudrost křesťanů, když se v Palestině dostal do styku s jejich kněžími a vykladači Písma. A co z toho pošlo? Zakrátko z nich učinil pouhé děti jako prorok, hlava náboženské obce a náčelník shromáždění, to všecko sám v jedné osobě. A z knih jedny vykládal a objasňoval a mnoho dalších také sám spisoval.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.6 (5 votes)

Od Epiktéta

Tagged:

 Lidé nejsou zneklidňováni věcmi, nýbrž svými vlastními názory o věcech. Například smrt není nic hrozného, neboť jinak by se byla zdála také Sokratovi hrozná, ale názor, že smrt je něco hrozného, to je to hrozné. Kdykoli tedy narážíme na překážky nebo se znepokojujeme nebo se rmoutíme, nikdy neobviňujme jiného, nýbrž sebe samy, to jest své vlastní názory.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (4 votes)

Buď zdráv, čtenáři...

Pojď nyní s námi a ponoř se do hlubin dějin, starých dvacet staletí. Nech se unášet na křídlech epopeje, která se počala v ruinách hořící Tróje, kdy statečný dardanský králevic Aeneas, poslušen vůle bohů opustil Priamovo město a se skupinkou utečenců, přeživších řádění vítězných Achájců, vyplul na daleký Západ.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.3 (8 votes)
Syndikovat obsah