Demosthenés (384-322 př.n.l.)

 Nejslavnější řečník starověku a málokdo by v jeho mládí věřil, že bude tak slavný. Sám měl totiž jistou vadu řeči a pokaždé když se pokoušel mít na veřejnosti proslov, byl lidmi vypískán. Až si ho všiml herec, jeho dobrý přítel Satyros, vysvětlil mu, že pouze složit proslov nestačí, ale také je důležitý přednes a gestikulace. Začal cvičit a aby všechcen čas trávil studiem řečnictví, oholil si půl hlavy, aby se styděl vyjít na veřejnost a místo toho studoval. Demosthénovi se údajně vyčítá to, že pokud si nepřipravil proslov, na shromážděních mlčel.

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Cicero (106-43 př.n.l.)

 Matka jeho Helvia pocházela ze vnešeného rodu, nicméně o jeho otci se moc toho neví. Narodil se 3.ledna, podle starého římského kalendáře den, kdy se Římané modlí a obětovali bohům za císaře. Málokdo ví, že Cicero byl i básník, ale díky tomu, že se objevilo později mnoho vynikajících tvůrců, jeho sláva zmizela. Již v dětství se projevili jeho schopnosti si vše zapamatovat, byl natolik v dětství již vzdělaný, že dokonce rodiče jeho spolužáků se chodili na Cicera do školy dívat. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 votes)

Cato Utický

 Pokud bych měl nalézt nějaký vzor, tak by to jistě byli dva muži. První by byl Seneca a druhy Cato Utický. Právě Catonovi bych chtěl věnovat pár myšlenek, které mne osobně nejvíce zaujaly. Představme si člověka, který se nedá pohnout ani velkým štěstím ani velkým neštěstím, tak na mne působil Cato. Jeho vrozený smysl po spravedlnosti a čest ho samozřejmě zavedl k stoické filosifii, která mu byla morální oporou v dobách, kdy se o republiku rvali dva vlici, Pompeius a Caesar. Každý zvlášť a stojíce proti sobě by sotva dokázali ovládnout Řím, proto se dohodli, že si rozdělí moc a nechali se zvolit konsuly. Cato jako jeden z mála tušil, že se jak Pompeius tak i Caesar pokouší zrušit ústavu a nastolit monarchii.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.4 (5 votes)

Podivné Antoniovo přátelství s Brutem

Je mylné se domnívat, že Marcus Antonius poté co Brutus zabil Caesara, choval k Brutovi nepřátelské postoje. Kupodivu po zabití Caesara byl Antonius mezi Ciceronem a Plancusem, kteří navrhovali pro spiklence amnestii. Dá se říci, že i dav a významní občané souhlasili se skutkem spiklenců a doprovázeli spiklence na forum.

Váš hlas: Žádná Průměr: 2 (6 votes)

Bitva u Filipp mohla dopadnout jinak

Každému je asi známo, že v roce 42 př.n.l. došlo k bitvě u Filipp, kde se střetly armády Marka Antonia a Octaviana proti Cassiovi a Brutovi. V této poslední bitvě šlo o to, zda republika vydrží či padne. A jistě také víte, že Brutus společně s Cassiem padli. Málokdo však ví, že ačkoliv v této bitvě Brutus zpočátku vyhrával, osud již zřejmě nedovolil, aby republika trvala déle. Prohra republikánů totiž závisela na jedné banalitě.

Váš hlas: Žádná Průměr: 2 (1 vote)

Marcus Antonius byl ovládán vášněmi a nikoli rozumem

GAIUS IVLIVS CAESAR si vybral MARCA ANTONIA pro jeho statečnost a pro jeho dobré schopnosti velet. Brzy se ukazoval po Caesarově boku. Když ale Caesar bojoval v Africe proti Scipionovi a Catonovi, nechal Antonia v Římě, aby udržoval pořádek. To se Antonia dotklo, neboť raději chtěl trávit čas na bitevním poli než v Římě. Marcus Antonius sice byl dobrým vojákem, ale špatným vladařem, neboť v dobách kdy vládl, propadal častému pití a bujarému sexuálnímu životu.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.5 (2 votes)

Plutarchos o vyhnanství

"Vyšetřujme tedy sami u sebe váhu každé příhody jako váhu nákladu. Tělo je totiž tlačeno tíhou břemene, duše však často sama ze sebe tíhy věcem přidává."

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 votes)

Galové v Řecku - 278 př. n. l

 Je to příběh z dob, kdy Řecko mnoho vytrpělo od Filipa a Alexandra. Zubožená země však měla trpět ještě víc. K útoku na ní se totiž shromáždily hordy Galů. Galové pochodovali směrem k Iónskému moři, kde si podrobili Illyry a všechny, kteří bydlí až k pomezí makedonskému. Potom vpadli i do Thessálie. Když se blížili k Thermopylám, jedině Athéňané rychle povstali k obraně a obsadili thermopylskou soutěsku. Avšak stejně jako tráchínský Efialtés, když převedl Peršany, i Galové vyslídili horskou stezku, díky díž se Athéňanům dostali do zad. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.8 (10 votes)
Syndikovat obsah