Lucullus - umění skončit v čas

Lucullus (118-56 př.n.l.) byl konzulem v Římě a byl na straně Sully. Jeho jediné štěstí, že se nezapletl do občanských válek bylo, že vedl válku na Východě proti Mithridatovi. Vydobyl velká vítězství pro římskou říši a kdyby nebylo Pompeia, který se zasloužil o to, že ho z této války Řím odvolal, možná, že by i položil na kolena Peršany. Byl znám svou mírumilovností vůči dobytým územím a městům, kterým pomohl finančně znovu obnovit.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Fabius Maximus - od zdrženlivosti k vítězství

Fabius Maximus v dětství působil na svrtevníky jako pomalý a líný mladík, ale právě tyto vlastnosti dopomohly k tomu, že se stal jedním z nejznámějších římských vojevůdců. Tak mne také napadá jedna filosofická úvaha. Každá vlastnost je jako mince - má dvě strany. Statečnost se dá vyměnit za nerozumnost, strach za opatrnost, pýcha za sebejistotu, zdrženlivost za liknavost. Jestli je ta která vlastnost dobrá neurčují lidé, ale okolnosti.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3 (2 votes)

Filopoimen (253 př.n.l. 183 př.n.l.) - poslední skutečný Řek

 Bylo to v době, kdy z jedné strany tlačil na Řeky Makedonec a z druhé strany zas Sparťan. V té době se objevil Achajec jménem Filopoimen. Kterýsi Říman, chtěje ho chválit, nazval ho posledním Řekem, jako by už Řecko po něm nezrodilo žádného velkého muže sebe důstejného. Pocházel z vážené řecké rodiny z Mantinei, ale museli uprchnout do Megalopole. Už od mládí bylo zjevné, že z něho nebude diplomat, ale velký válečník. Už jako mladík porázil se svou jednotkou Spartany a vyhnal několik tyranů. Boióťané obléhali Megera, a doufali, že se jich brzy zmocní; náhle se však mezi němi rozšířila pověst, jež ovšem nebyla pravdivá, že Filopoimén přichází obleženým na pomoc a že už je blízko; i zanechali tam žebříky, které již přiložili na hradby, a střemhlav prchali. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 3 (2 votes)

Tímoleón a jeho bratr Tímofános (4.stol. př.n.l.)

 Krátce řečeno, Tímoleón byl korinthský demokrát, který osvobodil Sicílii od tyranů a od Punů. Ale co obdivuji na této osobě je jeho smysl pro právo a statečnost. Tímoleón měl bratr, který byl jiného rázu než on. Toužil po moci a samovládě. A právě na jeho bratru můžeme vidět jaký byl Tímoleón člověk. Když došlo k bitvě Korinťanů proti Argejským a Kleónejským byl Tímoleón zařazen mezi těžkooděnce, avšak Tímofana, jenž velel jezdcům, postihlo kruté nebezpečí. Jeho kůň byl totiž zraněn, shodil ho a on padl mezi nepřátelé.

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Chilónis

Tagged:

Rád bych poukázal na ženu ze 3.stol. př.n.l., která projevila jak lásku k otci, tak zároveň lásku k manželovi. 
K moci se dostal ve Spartě Ágis a stal se králem, vyhnal Leonida, který měl dceru jménem Chilónis.Chilónis měla za manžela Kleombrota, který se podílel na vyhnání jejího otce a svého tchána a vládl spolu s Ágidem. A právě když byl vyhnán Leonidas, z lásky k otci ho následovala i jeho dcera Chilónis. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 2.5 (2 votes)

Kleomenés - poslední Sparťan 235 př.n.l.- 222 př.n.l.

Ve svém příspěvku jsem zmínil spartského krále Leonida, který nechal popravit Ágida. Leonidas měl syna, který se jmenoval Kleomenás. Ten si vzal za manželku bývalou manželku Agídovu. A z jejího vyprávění o Agídovi začal tohoto muže obdivovat a také napodobovat. Odvrhl přepych a začal žít spartským životem. Obnovil staré zákony, rozdělil znovu půdu, což se neobešlo bez střetů bohaté vrstvy a zrušil dluhy.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (2 votes)

Sulla

Pocházel z patricijské rodiny, ale jeho otec byl vyloučen ze stavu senátorského, když se zjístilo, že má více stříbra než se mohlo vlastnit. 
 Sulla byl lidový člověk. Nejvíce miloval komedianty, se kterými trávil mnoho času. Samozřejmě, že mu to mnozí vyčítali pro jeho postavení, ale v dokonalosti je vždycky část nedokonalosti a to právě činí dokonalost dokonalou 
Byl velkým milovníkem nejen žen, ale také i mužů. Měl vztah s bohatou ženou, která měla lehké mravy a když zemřela z lásky k němu mu přenechala celý svůj majetek. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 1 (2 votes)

Marcus Crassus

 Crassus byl asi nejvíce znám tím, že uhasil spartakovo povstání a poslal Hádovi římské legie v bitvě u Karrh. Potlačeni vzpoury v Itálii mu spíše spadlo do klína, protože se v té době nenacházel v Itálii žádný vojevůdce. Pompeius i Caesar byli totiž mimo Itálii. Až ke konci vzpoury se objevil v Itálii Pompeius a zničil v podstatě prchající otroky. Ale o tom bych nechtěl dnes psát.
Otec Marca byl Censor a protože vyrůstal v domě svých dvou bratrů kde se střídmě požívala strava, nesl si tento zvyk po celý život.

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Syndikovat obsah