Kyzičtí v Mithridatově válce (88 – 84 př. n. l.)

Římský vojevůdce Lucullus odřízl Mithridata od zásobování jeho vojska a Mithridates hledal jiný způsob  jak ho  znova zásobovat. Domníval se, že když obsadí  Kyzikos u Marmarského moře, obnoví znovu jeho zásobování. 

Ačkoli Mithridates město dobýval nebyl schopen město získat. Pokusil se  město obléhat, ale dlouhé a bezvýsledné obléhání Mithridatovi způsobovalo, že mu docházely zásoby. V jeho táboře se následkem nedostatku potravy a rozklad  mrtvol rozmáhali všeliké infekce. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.3 (6 votes)

Indičtí brahmáni a Alexander Veliký

 Když byli indičtí brahmáni zastiženi Alexandrem na louce pod širým nebem, nedělali před jeho zraky nic jiného, než stále jen dupali nohama do země, na které stáli.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.3 (7 votes)

Římské provincie a velká města


IMPERIVM ROMANVM v roce 117 n. l., za vlády císaře Traiana

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.6 (5 votes)

Periandros z Korinthu (665-585 př. n. l.)

Druhý korintský tyran (625-585), syn Kypselův. Rozporuplná osobnost, která ač proslula mnoha zajímavými výroky a pokrokovými zákony (v nichž například  zakazuje otroctví a prostituci), byla známá také svou drsnou až sadistickou povahou. Jeho chování v nejednom případě vykazuje známky těžší formy schizofrenie. Zřejmě proto ho opomíjí i Platón ve vlastním výčtu Sedmi mudrců a místo něj uvádí chénského Mysóna.

Periandrův rodinný život nebyl zrovna šťastný: prý dokonce udržoval poměr s vlastní matkou a svou ženu Melissu v záchvatu zlosti sám zabil. Ukázal se pak ještě navíc jako lakomec, když jí dal pohřbít bez šatů. Jenže její duch, zdá se, si vše pamatoval; Hérodotos o tom vypráví takto:

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Válka žab a myší (Batrachomyomachia)

Úžasná parodie Iliady přičítaná ve starověku rovněž Homérovi. Vznikla ovšem pravděpodobně až v 5. stol. př. n. l v Athénách.

Děj: Myšák Drobtolov pije vodu z tůně – připluje k němu žabí král Nadmuchřtán, syn Bahnomila a Vodoslavy, a zve ho k návštěvě svého sídla. Myšák mu vleze na záda a plují. Jakmile se myšák octne na vodě, strachy vzývá bohy a chce zase na břeh. Před dvojicí se znenadání ukáže vodní had -> žabák se potopí a nechá myšáka utopit. Jeho poslední slova:

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (9 votes)

Athéňan Aristión

Na začátku římské války s Mithridatem se Mithridates snažil získat spojence z různých stran a neopomenul ani Řecko. V roce 88 př.n.l. napadl a dobyl Délos, malý ostrov ve Středozemním moři uprostřed Kyklad, který odpadl v té době od Athéňanů, a kde bylo středisko boha Apollona s jeho chrámem a s pokladnicí attického spolku. Ostrov pak předal zpět Athéňanům, čimž si je získal na svou stranu  a po jistém Aristiónovi poslal Athéňanům i posvátný poklad z Délu. Aristión, filosof politik, však poklad využil k získání moci v Athénách. Ačkoli byl stoupencem Epikúrovy filosofie, dal hned po převzetí moci zabít část Athéňanů kvůli římskému smýšlení a další část poslal Mithridatovi. Za dva roky však Sulla obléhal Athény a Aristióna zabil. 

Cheilón ze Sparty (asi 640-550 př. n. l.)

Vojenský reformátor a efor Cheilón, byl prý stručný v řeči ale výmluvný svým umem. Tvrdil například, že mezi ctnosti muže patří předvídat budoucnost, pokud je dosažitelná rozumovou úvahou. O jistém lakónském ostrově v Kythérách, když rozpoznal jeho strategickou polohu, řekl: „Kéž by nebyl vůbec vznikl, nebo kdyby se byl potopil hned jak vznikl!“ a opravdu se časem tento malý kousek země stal Sparťanům příčinou mnoho potíží...

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (4 votes)

Mořeplavba ve starověku

Mořeplavba byla klíčovým způsobem dopravy ve starověku. Právě jí se proto zabývají ve svých knihách Začiatky hľadania (Mladá léta, Bratislava 1981) a Mořeplavci, cestovatelé, objevitelé (Olympia, Praha 1974) badatelé F. Barkar a H. Schreiber.

-Egypt-

- Egypťané byli zřejmě prvními staviteli vyspělých lodí vůbec. Archeologové totiž nalezli výčet lodí z roku 2800 př. n. l., který zahrnuje i první doloženou námořní loď. Byla 100 metrů dlouhá a nesla název „Uctívání obou zemí.“

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (8 votes)
Syndikovat obsah