Antoniovo a Octavianovo spojenectví

Mladý Octavianus, adoptivní syn Gaia Julia Caesara, po jeho zavraždění usiloval o naplnění poslední Caesarovy vůle, v níž ho jmenoval svým dědicem. V cestě mu stál Marcus Antonius, který mu bránil ujmout se dědictví, snad proto, že se obával ztráty moci. Tohoto sporu využil římský senát, který použil Octaviana  ke zničení pro ně obávaného Antonia, neboť Octaviana podporovaly legie bojující kdysi pod Caesarem a střetl se s ním u města Mutiny. Senát poslal spolu s Octavianem konzuly Pansu a Hirtia, aby bojovali s Antoniem. Pansa i Hirtius Antonia přemohli, avšak v bitvě zemřeli Ještě než Pansa zemřel na následek zranění, nechal si zavolat Octaviana a řekl mu:

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (9 votes)

Nešťastné přehmaty Marca Antonia

Tagged:

Marcus Antonius (83 př. n. l. – 30 př. n. l.) se během své vojenské kariéry brzy začal objevovat po boku Gaia Julia Caesara. Bojoval s ním v Gálii, pak ho Caesar zanechal v Římě kde udržoval pořádek, zatímco Caesar bojoval v Africe proti Catonovi. Cassius i Brutus často uvažovali, zda zabít spolu s Caesarem i Antonia, neboť měl velkou podporu u vojska. Byl to jistě muž, kterému nechyběla statečnost. Ale byl i politikem? 

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (6 votes)

Kosmopolitní společnost

Svět nekončí za hranicí mého státu, ani za atmosférou země, ale začíná mezí těmi, kteří mu vdechli život. 

SPQR

SPQR (či S.P.Q.R.) je zkratka latinské fráze Senatus Populusque Romanus, která v překladu znamená „senát a lid římský.“ Neví se přesně, kdy tato zkratka vznikla, muselo to však být někdy v období římské republiky (6.-1. stol. př. n. l.). Odkazuje totiž na způsob řízení tehdejšího římského státu: moc vychází z lidu (voliči) a je realizována prostřednictvím senátu (volení zástupci).

Zkratka SPQR je tedy jakýmsi podpisem legitimní vlády Říma. Objevuje na římských mincích, na konci veřejných dokumentů, na standartách římských legií, na vítězných obloucích atp. A to nejen v období římské republiky, kdy ještě měla původní význam, ale i za císařství, kdy se její význam posunul spíše do formální roviny.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.8 (6 votes)

Solón (asi 635-555 př. n. l.)

Athénský politik, zákonodárce a básník Solón se narodil v jedné z nejvznešenějších athénských rodin, která svůj původ odvozovala až od mýtického krále Kodra, zakladatele města. Jeho otec, Exékéstidos, však jměním patřil pouze ke středním vrstvám obyvatelstva, neboť údajně značnou část majetku vynaložil na dobročinné účely a dary.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.7 (3 votes)

Brutova řeč k lidu

 Několik dnů poté co Brutus a Cassius zabili božského Caesara a Antonius vedl v senátu spory zda Caesara prohlásit za tyrana a omilostnit vrahy,  rozhodli se Brutus a Cassius jít na Kapitol a promluvit k davu. 

 

Když se Brutus a Cassius dozvěděli, co se stalo, vyslali vyjednávače mezi lid a vyzývali jej, aby přišel na Kapitol. Vzápětí se tam shromáždil početný dav a Brutus k němu promluvil takto:

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.4 (5 votes)

Stvoření světa a bohů

Podle nejobvyklejší verze řecké mytologie, kterou známe především z podání básníka Hésioda (žil v 7. století před naším letopočtem), byl na počátku všech věcí Chaos. Chaos si Řekové představovali jako jakýsi zející prostor naplněný mlhou a temnotou. Z chaosu potom povstala Země (Gáia), Erós (spojující síla), Erebos (temno) a Nyx (noc).

Gáia potom sama ze sebe zplodila Úrana (nebe), hory a moře. Erebos a Nyx se stali rodiči Aithéru (nejčistší světlo) a Hémery (den), více už Hésiodos, Theogonia, 116-132:

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (13 votes)

Caesarova cesta k moci

Gaius Iulius Caesar - nejznámější postava starověkého Říma. Mnohdy opěvován i haněn. Ačkoli rozpad římské republiky probíhal v různých fázích už od dob bratrů Gracchů a Livia Drussa, byl to právě Caesar, který spustil zrod impéria.

I Caesar využil společenských nepokojů zapříčiněných pozemkovou reformou k tomu, aby získal moc. Caesar se snažil natolik získat oblibu u lidu, až se z toho zadlužil a jeho věřitelé požadovali své peníze nazpět. Poté, co je uchlácholil, vyrazil jako praetor do Hispánie. Místo toho, aby se zabýval úředními povinnostmi, útočil na nepodrobené Ibery, obohacoval se na kořisti, takže se stal velmi bohatým.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.2 (6 votes)
Syndikovat obsah